Dozens killed in landslide at Ethiopia garbage dump

Dozens killed in landslide at Ethiopia garbage dump

 

 

Bakka kosiin itti gatamu Qoshee jedhamu kan Finfinneetti argamu kanatti balaa sigigaachuu tuulaa balfa kanaatiin hanga ammaatti namni 48 dhumee hedduunis dhokatee barbaadamaa jira. Sigigaachuu dura namoonni bakka san turan namoota 150 jedhame.