Ethiopia Decides To Introduce 6-2-4 Schooling System

Ethiopia Decides To Introduce 6-2-4 Schooling System

Addis Ababa, August 21, 2019 (FBC) –The Ministry of Education (MoE) said a decision has been made to introduce the 6-2-4 education system –six years of primary schooling, followed by two years of junior secondary and four year of secondary schooling.

The current schooling system pursues 8 years of primary, 2 years of general secondary, and 2 years of preparatory senior secondary education.

Dr Tilaye Gete, Minister of Education, told journalists that a decision has been made to introduce 6 years of schooling at primary level (grades 1-6), two years at junior secondary level (grades 7 and 8), and four years at secondary school level (grades 9-12).

According to the new system, there will be a regional examination at grade 6 and a national examination at grade 8.

The Minister also said a decision has been made to scrap grade 10 national examination from the education system.

Dr Tilaye noted that due attention will be attached to values, ethics and competence in the 2012 Ethiopian academic year.


Caaseffamni barnootaa fooyya’e.
Caaseffama haaraa kanaan waggaan 6 sadarkaa jalqabaa, waggaan 2 barnoota jiddugaleessaa, waggaan 4 ammoo sadarkaa 2ffaa akka ta’u murtaa’uusaa Ministeerri Barnootaa FDRI beeksiseera.

Caaseffamichis 6-2-4 ta’uun fooyya’eera jedhan ministirtri Ministeera Barnootaa FDRI Dooktar Xilaayee Geeteen.

Haaluma kanaan barattoonni barnoota sadarkaa 2ffaa umriin isaanii waggaa 18 yammuu tguutu kan xumuran ta’a jedhan.

Kanaan dura dameen barnootaa sadarkaa 1ffaadhan gadii dhuunfaan qabamee ture mootummaa fi dhuunfaan kan laatamu ta’a.

Barattoonni kutaa 6ffaa yammuu xumuran qormaata naannoo qoramu.

Qormaanni kutaa 8ffaa naannoo kanaan duraa hafee; kan biyyoolessaa ta’a.

Kanaaf qormaanni biyyoolessaa kutaa 10ffaa kanaan dura kennamaa ture ni hafa.

Qormaanni kutaa 12ffaa ammoo seennii dhaabbilee barnoota olaanoof ta’u, yookin ta’uu dhabuu akka malu ibsaniiru.