Ethiopia Daddaqaatee Kufuu Kaaterti, Rakkoon akka Ammaa Jireenya Ishee Keessatti Mudatees Hin Beeku.

Ethiopia Daddaqaatee Kufuu Kaaterti, Rakkoon akka Ammaa Jireenya Ishee Keessatti Mudatees Hin Beeku.

Tigray: Has Ethiopia acquired combat drones?