Kichuu

Ethiopia Border killings

Ethiopia Border killings

Inni qabu isa hin qabneef
Qoodee waliinfaa nyaachuu
Oromoon durumaa qaba
Aadaa wal bira dhaabbachuu
Ammas walumaaf dirmata
Wal hin kennu tasa rakkootti
Mataa ol qabee laphee dhiibee
Kanaafan boona saba kootti
======
Waloon: DM

 

Lammaa Magarsaa rabbi obsuma kenneef kan namicha booyyee Abdi Illey jedhamu kana bira taa’ee kijiba Wayyaaneen itti guuttee dhaggeeffatu.

Exit mobile version