Ethiopia Border killings

Ethiopia Border killings

Inni qabu isa hin qabneef
Qoodee waliinfaa nyaachuu
Oromoon durumaa qaba
Aadaa wal bira dhaabbachuu
Ammas walumaaf dirmata
Wal hin kennu tasa rakkootti
Mataa ol qabee laphee dhiibee
Kanaafan boona saba kootti
======
Waloon: DM

 

Lammaa Magarsaa rabbi obsuma kenneef kan namicha booyyee Abdi Illey jedhamu kana bira taa’ee kijiba Wayyaaneen itti guuttee dhaggeeffatu.

1 Comment

  1. kanaan booda obsa tokkolle nuu hin baraachisu,ummataa fi biyya oromo bilisomsuuf wareegama barbaachisuu kafalle dhaloota boruutiif biyya gabrumma irraa bilisa ta’e dabarsuu qabna,kanaafuu ibsa ABO ni deegara

Comments are closed.