Ethiopia: Addis Ababa:Haymaanot Badhaadhaa kan ajjeese isuma Oromiyaa bakka garagaraatti ijoollee Oromoo ajjeesaa jiru, Abiy Ahmed matuma isaati!

#Ethiopia#AddisAbeba Police homicide department said the body of Haimanot Bedhadha, a 27 years old, 2nd year student of Tikur Anbessa Specialized Hospital Health Science College, was found inside a laboratory where she was studying at. Haimanot’s body was found with wounds consistent with stabbing, & is sent for autopsy.

Haimanot was last seen on Monday this week. Her body was found yesterday in the 4th floor of the lab where she was studying at. The door was locked & the police entered into the lab by breaking the door.Her body has stabbing wounds in her neck & chest.

በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የነበረችው ሃይማኖት በዳዳ የተሰኘች ወጣት ህይወቷ አልፎ ተገኘ

የ27 አመት ወጣቷ ግንቦት 17 2012 በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጤና ሳይንስ ኮሌጅ 4ኛ ፎቅ ላይ በምትማርበት ቤተ ሙከራ እኩለ ቀን ላይ ሞታ መገኘቷን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የግድያ ወንጀሎች ዘርፍ ዳይሬክተር ለኢቲቪ ገልጿል።

በዚሁ ቀን በእለተ ሰኞ እንደወጣች በመቅረቷ ጠፍታለች የሚል ጥቆማ የደረሰው የኮሚሽኑ የምርመራ ቡድን በምትማርበት የቤተ ሙከራ ክፍል ትናንት ግንቦት 18 ከቀኑ 11 ሰአት ተኩል አቅንቶ ሟች የምትማርበት ክፍል የተቆለፈ የነበረ በመሆኑ ሰብሮ እንደገባ የሟች አስክሬንን ማግኘቱን ገልጿል።

Ethiopian Broadcasting Corporation


Haymaanot Badhaadhaa kan ajjeese isuma Oromiyaa bakka garagaraatti ijoollee Oromoo ajjeesaa jiru, Abiy Ahmed matuma isaati. Oromoon Abiyyiin balleessu malee nagaan jiraachuu hindanda’u. Tokkoon gamtaadhaan kaatee Abiyyiin balleessita, tokkoon toora tooraan duuta. Filannoo biroon hinjiru, cufaadha. #Abiy_Must_Go

Waa’ee ajjeechaa Abbaa-manaa fi haadha-manaa jedhamee gabaafamaa jiruu; qabatamaatti maaltu ta’e?

(By Etana Habte)
Hara’a Kibxata, 26/05/20 Riphaa, Aanaa Sayyoo, Godina Qellem-Wallaggaa keessatti raawwatame. Riphaan bakka dirreen xiyyaaraa Dambi-Doolloo itti argamudha. Loltoonni mootummaan bobbaase mana jireenyaa Obbo Abdullaziiz Maammadamiin dhaqanii haadha-manaa isaanii Aadde Obsee Dabalaa Giddii argan, abbaan-manaa mana hinturre. Loltoonni dhaqan lakkoofsaan baay’eedha, loltuun tokko akka haadha-manaa gudeeduuf ol galchanii warri hafan ala riphanii dhokatan. Loltuun ol gale utuu haadha-manaa gudeeduuf yaaluu obboleessi abbaa-manaa, Obbo Zaakir Maammadamiin kan jedhamu, qaqqabee loltuu sana cuubeedhaan waraanee gototee gadi baase. Kana booda looltoonni ala riphanii turan dhukaasa bananii Obbo Zaakiriin cinaacha gubbaa rukutanii Aadde Obsee mataa fi garaa rukutan. Aadde Obseen battalatti duute, obboleessi abbaa-manaa isee, Obbo Zaakir, ammaaf lubbuun hafeera. Kan rukutame haadha-manaa fi obboleessa abbaa-manaati malee abbaa-manaa fi haadha-manaa miti. Abbaan-manaa Aadde Obsee, Obbo Abdullaziiz Maammadamiin waardiyyaa Yunivarsitii Dambi-Doollooti. Miidiyaaleen dhimmamtanii gabaasuu barbaaddan maatii argachuu dandeessu.

Akkasitti jira biyyi!


#ትክክለኛውን_ዘረኛ_ልንገርህ !
•የእራሱን ባህል እዲታይ እየፈለገ የሌሎችን የሚጠላ።
•የሃይማኖት ተቋማትን በአንድ መንደር ሰዎች ብቻ መውረር።
•በራሱ ባህል እየኮራ ሌሎችን የሚያንቋሽሽ።
•እኔን ካልመሰልክ ወይም እንደኔ ካለበስክ የሚል።
•ሙሉ አይደለህም ጎዶሎ ነህ ስለዚህ እኔን ምሰል የሚል።
•ከእራሱ ቋንቋ ውጪ የሌላው እንዲያድግ የማይፈልግ።
•የራሱን ማንነት ብቸኛ ኢትዮጲያዊነት አድርጎ ሌሎቹን ዘረኛነት የሚል።
•የእራስን ታሪክ ሰማይ አስነክቶ የሌላውን ታሪክና ጀግኖች ሽፍታና ሀገር አፍራሽ የሚል።
•ከእኔ ዘር ውጪ ሀገር መምራት የሚችል የለም ብሎ የሚወጣጠር።
•ዘረኛ ማለት በኢትዮጲያዊነት ስም የቴሌቭዥን እና የሬዳዮ ቻናሎችን ከፍቶ
የእንድ ብሔር ታሪክ፣ባህልና ዘፈን ሲደሰኩሩ የሚውል ነው።
የጉደለውን ጨምሩበት!
ስለዚህ ለማንነቱ ፣ ለባህሉ ፣ ለቋንቋው እንዲሁም #ለኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቱ
#ለፍትህና_እኩልነት የሚታገለውን ህዝብ በውሸት #ዘረኛ እያሉ መቀጠል አይቻልም።ትክክለኛው ዘረኛ የእኔ ባህል ፣ ማንነት እና ቋንቋ #የበላይ_ሆኖ ሁልግዜ ካልቀጠለ የሚለውን ነው።

Jaaloo Ibrahim


Ustaaz Raayyaan Kolfaan Nu Fixe
Waa, ee Finfinnee Dhageeffadhaa Gabaabumatti Deebise💪
Kanuma dhugan lafara jirtuu

Mahammad Jamal Abrahimee