Ethiopia: ሕገመንግስቱ አንቃጥ 56 “A: Sun nu hin sodaachisu! Abbaan fedhe mootus dantaa keenya miti. Filanichi osoo hin eegalin waan fudhatama dhabeef.

Ethiopia: ሕገመንግስቱ አንቃጥ 56 “A: Sun nu hin sodaachisu, abbaan fedhe mootus dantaa keenya miti. Filanichi osoo hin eegalin waan fudhatama dhabeef!!
 
ሕገመንግስቱ አንቃጥ 56 “A political party, or a coalition of political parties that has the greatest number of seats in the House of Peoples’ Representatives shall form the Executive and lead it.” ይላል። ተጣምረው ብልጽግናን አፈር ኣበሏታል ብለን እንሀምታለን።
 
Kanammoo Abiyyumatu barbaada.
Kanaqofa miti Oromiyaa irrattis kan dorgomaniif kanaafi. Yoo walitti makamuun sagalee caalmaa dhaban WARRA BITAMUUN AMALA ITTI TA’E miseensota Caffee maallaqaan bitachuun sagalee 50+1 erga argatanii booda Murtii fedhe Caffee keessatti ni dabaesu. Sun nu hin sodaachisu, abbaan fedhe mootus dantaa keenya miti. Filanichi osoo hin eegalin waan fudhatama dhabeef.