ESAT TV: “The problem with chameleoning your way through life is that it gets to the point where nothing is real.” 

ESAT TV: “The problem with chameleoning your way through life is that it gets to the point where nothing is real.”
― John Green
you are ordering Dr. Abiy to do what? the OLF and its Supporters??? why, to help your Ezema!!! Good for you.( good luck with your stupid wish).


Chameleon Is The Animal Which Change According To Surrounding, Feature Similar To Human” 
― Ax-nGelanaa Gaaromsaa” Soda qawwee hin qabnu”#oromoprotesets Special Song By Raya Studio 2016

New Oromo Music 2019 By Yosan Getahun “Sossori”


This image is legendary. It captures reality and predicament of northern Ethiopia better than any book available.


ግልፅ የአቋም ፍጥጫ፤ እስክንድር ነጋና የአሮሞ ምሁራን | Ethiopia


ESAT Eletawi የአዲስ አበባ እና የድሬድዋ ክልሎች ምርጫ መራዘም ላይ የተደረገ ውይይት Wed 31 July 2019

Galaanaa Gaaromsaa”AMALA KEE” By Raya Studio 2016


Injifannoo guddaa wareegama qeerrootiin argamee fi warraaqsa biyyooleessa Oromiyaa wal saamuun qoqqoodinsa humna qeerroo keessatti muudate amma gara calaluutti deemaa jira.

Fincila Maayii Garbummaa
Adoolessa 31/2019Sochiin warraaqsa qeerroo bilisummaa Oromoo hatamuu fi injifannoo argame wal saamuuf waggaa tokko keessatti dorgommiin gola siyaasaa oromoo fi gola habashootaa keessatti firaa fi garee diinaatiin godhame hundi gara olaantummaa habashaatti kuufamaa jiraachuun mooraa warraaqsa biyyoolessa oromiyaaf riqicha haqaa tahuuf deemaa jira.Dabalataan jijjirama sochii qeerroo bilisummaa oromootiin argame fi warraaqsa biyyoolessa oromiyaa wal saamuun qoqqoodinsa humna qeerroo muudate amma gara calaluutti akka deemu carraa guddaa maddisuuf deema.
Warraaqsi kun dhaabbilee kan oromooti jedhman fi namoota dhuunfaa danta buleeyyii tahanii cicciramee saamichi injifannoo wal aamuu akka dhalatu kan taasise dhaabni abbummaa sochii qeerroo ofitti fudhatu dhabamee iccitaahuu isaatu carraa qircannaa kana bal’isee ture.Amma gidduu kana hayyootni oromoo waltajjiilee argatanii dubbatan sochii jijjiirama baanamu kana fide qeerroo bilisummaa oromoo tahuu fi abbummaan warraaqsa qeerroo ABO waajjira gullallee jiru kan HD ABO Jaal Daawud Ibsaatiin durfamuu akka tahe jala muranii dubbachuun saamtota warraaqsichaa kan qaanesseedha. Kanumaan wal qabatee golli diinaas abdii kutannaan akka raafamee fi wal dhabbiin gurguddaan keessa OPDO duraanii fi ODP ammaatti uumameen sochiin warraaqsa biyyoolessa oromiyaa fi haalli daddaaqamaan qeerroo bilisummaa oromoo keessa tures gara hundee abbummaa ABOtti akka leecca’u kaka’uumsa qeerroo fi qarree keessatti utubuuf akka jirus argaa jirra.Lukkeeleen diinaa kan afaanfajjii uumuu fi abbaa qeerroo of fakkeessee galma mootummaatti of kaadhimee taaytaa dhuunfates gara akeeka minilikitti of luuccessaa akka jiru qorannoolee barreeffamaa fi sagaleen ifooman iccitii ergamtoota afaan oromootiin loqodeeffan mara saaxila baasee ummata oromoo dammasee gara xurree qabsoo haqaatti isaan qopheessuuf jira Injifannoo qabsoo oromoo fi wareegama qeerrootiin argame sadarkaa biyyoolessa oromiyaa fi itiyoophiyaatti wal saamuun qoqqoodimsa muudatee ture amma dirqamaan gara tokkotti deemaa jira.
Gadaan Gadaa Xumura Bilisummaati!
Injifannoon Ummata Oromoof! 

 


#Shaashamannee.

“Worruma kaleessa hidhamutu hardhas hidhamaa jira malee kaawwanii miti.

“Ummanni Oromoo woggaa tokkoo as hundi keennaa gaafa jijjiiramni dhiiga ilmaan Oromootiin biyya keessatti argamee as osoo gaafiin Oromoon woggaa 150 ol itti hidhamaa ajjeefamaa biyyaa itti ari’amaa qabeenya itti saamamaa barumsa ofii irraa ari’amaa jedheef tokkos deebii hin argatin Ummanni Oromoo jijjiirama dhiiga ilmaan Oromootiin argame cinaa jiraatee asiin bayuun waan haalamuu miti.

“Jaal Dhaqqabaa Waari’oo worri baga hidhame jettan kaleessa gaafa woyyaaneen hidhaa turte maaliif hidhama haa hidhaa irraa nuuf bayuu jedhaa turtaniimii????

“Adaa yoo ilmaan Oromoo biyya bulchan ilmaan Oromoo maqaa Siyaasaatiin hidhaman hundaa baga hidhaman jettuu??????

“Kun ija wol qixxummaatiin waa ilaaluu miti.

“Kanaan alas baga hidhame kan jechaa jirtan jedhaa malee Jaal Dhaqqabaa Waari’oo arrabsuu waan dandeettan natti hin fakkaatu. Nama guddaa abbaa abbaa keessanii Manguddoo Umurii 80 arrabsuun keessan nama tokko abbaa fedhee yoo ta’e hangam kabaja qabduuf kan jedhu namatti agarsiisa.

“Baraa anis nullee worri Obbo Dhaqqabaa Waari’oo hidhame jennee dubbachaafii jirru worruma gatii jijjjiirama dhiiga Ummata Oromootiin argame beekuu fi jijjiirama dhiiga ilmaan Oromootiin argame cinaa jirruu fi Ummanni Oromoo akka ajjeefamuu fi hidhamuuf biyyaa ari’amuun dhaabbatuu fi Ummanni Oromoo abbaa biyyummaa ofii mirkaneeffatuuf worra hamma humna keennaa gahee bayachaa turtetu Obbo Dhaqqabaa Waari’oo hdhame jennee dubbachaafii jirraa.

“Siyaasa maanxamaa Ethiopia dhiifnus ilmaan Oromoo bakka EPRDF kan Ummata Oromoo kan Jaal Nadhii Gammadaa fi gootota Oromoo heddu dhabamsiise bakka ilmaan Oromoo tuquu hin dhiifnetti nullee jijjiirama dhiiga ilmaan Oromootiin argame cinaa jiraannus kana ima dubbanna.

“Sirni EPRDF Ummata Oromoo osoo dhiisee isaaf gaariidha.”

~via Miliyoon Galato.Chala Degefa “Maalan Yaada’a” By Raya Studio 2016


Feyisa Hailu”Geessee gali” By Raya Studio 2016