Qophii Dhimma Keenyaa Befikadu with Aadde Samiya and Aadde Tadelech

ESAT DC Qophii Dhimma Keenyaa Befikadu with Aadde Samiya and Aadde Tadelech K. Sept 201