ESAT Daily News Amsterdam November 22, 2017 –

ESAT Daily News Amsterdam November 22, 2017 – ኢሳት ዕለታዊ ዜናዎች አምስተርዳም ህዳር 22, 2017

DW News – የኢትዮጵያ ዕለታዊ ዜና መጽሔት November 22, 2017


Captain Gidey Teklu Weldeyohannes was caught transporting contraband sugar and oil in Jimma. This is how Tigrean military officers get rich quick but in recent week they are facing hurdles .
=====

Magaalaa Jimmaa Ganda Bachoo Booree bakka Sheelii Xilahun jedhamu keessatti konkolaataan OORAALII waraanaa lakk. gabatee isaa መ.ከ 04391 ta’ee fi qabeenyummaan isaa kan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ta’e tokko seeraan alaa sukkaara kuntaala 13 fi zayitii jaarkaanii abbaa liitira 20 muraasa osoo seeraan ala gurguruu poolisii oromiyaa magaalaa jimmaatiin to’annaa jala ooleera.

Gocha kana osoo raawwatanuu harkaa fi harkatti kan qabaman konkolaachisaan ooraalichaa (Gidey Teklu W/Yohannis jedhamu) fi konkolaachistootni baajaajii 2 to’annaa jala oolanii dhimmi isaanii qoratamaa jira.

Via: Jawar Mohammed