Ergaa Jawaarfaan Jaarsolii Biyyaa, Abbootii Amantaa fi Hooggantoota Siyaasaa Qaalittii deemanitti guyyaa har’a dhaammatan:

Ergaa Jawaarfaan Jaarsolii Biyyaa, Abbootii Amantaa fi Hooggantoota Siyaasaa Qaalittii deemanitti guyyaa har’a dhaammatan:

“…Qeerroo kuma shan wareegnee jijjiirama fidne, warri gaafas taa’anii nu daawwachaa turanii fi warri gaafas Wayyaaneef ergamaa ture, midiyaa fi galma qe’ee keenyaa keessatti naanna’aa yeroo shubbisan jiraannee arguurra du’a filanne.
Of-ajjeesaa hin jirru, osoo sana ta’ee funyoo mormatti kaawwanna ture. Qabsootti jirra, sana nuuf hubadhaa! kabajaa keenyan akka duunu nuuf hayyamaa! Dhaloota kana sodaa dhaalchisuu hin feenu! Diinaf harka hin kenninu! Kabajaa keenyan du’uu filanna.
Isin qabsoo itti fufaa, Oromoo saba guddaadha, waan akka har’aa kana heddu ce’ee jira. Qabsoo akkuma nuti dhaalle, nurrattis hin dhaabbatu. Gahee keenya baanee darbuu barbaadna!”
Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa
Qaallittii Irraa.