Ergaa Hatattamaa Dinquu Dayyaas Waa’ee Jawari fi Qabsoo Oromoo Ilaalchisee Ummata Oromoof Dabarse

Ergaa Hatattamaa Dinquu Dayyaas Waa’ee Jawari fi Qabsoo Oromoo Ilaalchisee Ummata Oromoof Dabarse

Beela Walloo. Beelli Qaama Imaammata Mootummaatti. Haga Walloon Of Hin Bulchine, Itti Fufa. Kutaa 1f