Embassyn Ethiopia Kan Biyyaa France Paris jiru maal gochaa jira,

Embassyn Ethiopia Kan Biyyaa France Paris jiru maal gochaa jira , ajechaa Zinnash Gazmu kana ilalalchissee?
Kessaa jiru Ajjeechaa Atileeti oromoo
Zinnash Gazmu gurbaa sabasn Tigiray tin irraati raawatame akkaa icciittin hin baanee gochaa jiru fakaata. Obboleesa ishii London gara Paris deeme Embassy Itiyoophiyaa moora keessatti uguruun gaazexeefatootaf kominiiti akka hin argine gocha jiru jedhan ragaan achi daganne.kun
1. Yakka ykn ajeecha kana haguugudha
2. Nama aguruun mataa isaan yakka
3. Adeemsa police irratti gufu ta’udha.
Kanaaf Oromoon hundu dhimaa kana nuf hordofa. Keessatu kominiitin Oromo faransayi fi biyya itti dhiho jirtan Imaana isinitti kennanne

Via: Massii Sanyii Fayisa Lelisaa

 

 

Mucaan Atileeti oromoo Zinash Ajjeesee kino kana.