Embasiin Amerikaa Finfinnee Jiru Dii Vii ( DV) kan Ilaaleen Ibsa Kennee Jira

Embasiin Amerikaa Finfinnee Jiru Dii Vii ( DV) kan Ilaaleen Ibsa Kennee Jira

Galmeessi Dii Vii (DV) Lotorii Kibxata fuul-dura keenyaa akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti Onkoloolessa 23 akka jalqabamuu Embaasiin Ameerikaa ka Finfinnee jiru beeksisee jira. Yeroon galmeessa Dii Vii bara 2019 ennaa labsame kanatti lakkoobsi godaantota bara kana Ameerikaa seenanii meeqa akka tahu mariii fi wal-falmiin itti fufee jira. Hireen Dii Vii Lotorii gara fuul-duraa maal akka tahu dubbachuuf amma yeroo isaa miti jedhu dubbi-himaan Embaasichaa.

Biyyoota sagantaa Dii Vii kan bara 2019f ulaagaa guutan keessaa tokko Itiyoophiyaan tokko ta’u ibsamee jira.Vizaa argachuuf kanneen iyyannoo galfachuu fedhan sadarkaa barnootaa fi muxanno hojii ka’aman guutuu akka qaban akkasumas qajeelfama ka’aman of-eggannoon dubbisuu qabu jedha Embaasiin Amerikaa Finfinnee Keessa jiru.

Waluumaa gala jijjirama imaammataa ta’u maluu hin tilmaamnu kan jedhu Embaasiin Amerikaa kun waan kongresaan murtaa’uu ykn raggaasifamuu ta’a jedha.