Ejjeetto Habte Madaarshu Amanyooti Egensiishsha.

Miidiyu ogeessanna Sidaamu Sharramaancho ikkinohu Habte Yaiqoowihu galtinosi xissonni Wodiidi Afrikira tenne alamenni baxxinonketi qaangannite. Reeshshu techo hashsha Addisaawa Boole iillanno yine agarranni. Boolenni ga’a soodo hogowame Hawaasa Horophollu Xawira 2:30-3:30 dirranno yine agarranni.
 
Soodihunni 3:30-5:30 geeshsha bareedu geegiisso amanyoote wonshini gedensoonni madaarshisi Hawaasa Mishiinete Mooggara gumulamanno.
Konni daafira, kaameella afi’rinohu 2:00 Hawaasa Horophillu xawo shiqe dukkisara, motorra afi’rinohu Daaku laga shiqe dukkisara, lekkaanchu Industurete Paarke qarqarinni kayse dukkisara sokka sayinseemmo.
 
“Habte geegiissineemmo; Sidaamu dagara baatino waagano dihambeemmo; ajuujasino gutammeemmo!”
#Qaagishsha: maaske foxxoodha, gadacho ikkitinota egensiinseemmo!