Egypt Waraana Xoophiyaaf Sudaan gidduutti geggeeffamaa jiru keessa galuuf murteessite.

Egypt Waraana Xoophiyaaf Sudaan gidduutti geggeeffamaa jiru keessa galuuf murteessite.

Sababni isaa immoo Waraanni Eertiraa Uniform Milishaa Naannoo Amaaraa Uffatee Lola Sudaaniifi xoophiyaan Yeroo ammaa kana geggeessaa jirtu Keessatti gara xoophiyaa goruun sudaaniin haleelaa jiraachuu ishee erga mirkaneeffattee booda.

Taateen kun yeroo lammaffaadhaafis jedhameera. Haala amma deemaa jiruun Sudaan (kaartum) Sudaan kibbaa (Juba) Egypt(Cairo)’n Tigiraay (Maqaleen)Ifaan ifatti Garee (Alliance) tokko uumanii jiru.itti dabaluun Egypt mootummaa abbaa hirree Isaayyaas Awarqii wareegamni fedhe kaffalamee Aangoo irraa isaa kaasanii gaanfa Afrikaa balaa irraa oolchuun murteessaa akka ta’ellee itti dabaluun beeksistee jirti.Siyaasni Gaanfa Afrikaa wal xaxaa dhufee jira.

Oromia Qeerroo Media
Adammisoma
Horn of Africa bin a complete chaos due to Abiy Ahmed Ali!!