Egypt, waayee hidhaa laga abbayis ta’ee, michooma biyyoota lamaanii , jaleen wayyaanee jaladeemuun

Egypt, waayee hidhaa laga abbayis ta’ee, michooma biyyoota lamaanii , jaleen wayyaanee jaladeemuun tooftaa garagaraatiin sobuuf yaalanillee, moottuumma EGYPT biratti michoomaaf firoomni ITIYOOPHIYA fudhatama dhabee jira.
Garuu immoo holola dharaatiin OMN CAIRO irraa darbuufii finciltoota CAIRO taa’anii biyyatti goolaa jiran dhabamsiisuuf moottumma biyyatti waliin hojjataa jirraa jedhun oduu dharaa akkuma baratame hafarsaa jiru. Lol

ITTI MUDDII…

Kanaan alattiis moottuumman EGYPT buufata humna waraanaafii qubsuma waraanaa, biyyattii ERTIRAA filatuun walii galtee fii michooma cimaa mootummaa ERTIRAA obboo ISAAYAS AFWARQ waliin walif mallateessanii jiruu..
BARANA WAYYANEE GARA MARAAN ITTI MUDDII irratti sirbamaa jira…

Wayyaaneen ni baddii, OROMIYAAN ni bilisoomtii.

Egypt, waayee hidhaa laga abbayis ta'ee, michooma biyyoota lamaanii , jaleen wayyaanee jaladeemuun tooftaa garagaraatiin sobuuf yaalanillee, moottuumma EGYPT biratti
Via : Mohammednur Guye