EconomicRevolution moo shira OPDO? :- Obbo Lammaa Magarsaa

EconomicRevolution moo shira OPDO? :- Obbo Lammaa Magarsaa Dhiheenya kana erga muudama Obbo Lammaa Magarsaa as jechootni OPDOn fayyadamuu jalqabde namoota hedduu afaanfajjeessuun isaa hin oolle. Dhimma kana ilaalchisee waan kun akkamitti afaanfajjii uume kan jedhuuf waan … Continue reading EconomicRevolution moo shira OPDO? :- Obbo Lammaa Magarsaa