Ebla 2019 Seenaa Aanoolee Jaarsoliin Naannoo Sanii maal Jedhu?

Ebla 28 2019 Seenaa Aanoolee Jaarsoliin Naannoo Sanii maal Jedhu?~Nuti warra Kaartaa keenya harkaa qaban waliin jirra
Nuti Jaal Marroo fi Jaal Goollicha Dhengee waliin jirra
Waliin dhumna
Laffti Walloo lafa Oromiyaa ti
Walloon Amaaraa miti Oromoodha
Kaayyoon keenya kaayyoo Elemoo Qilxuuti!”

Ethiopia | አዲሱ አረጋ ብቻዉን ተነጥሎ ለምን ተወገዘ Addisu Arega