DW: እይታ፣ “የኢትዮጵያ የቁልቁለት ጉዞና መፍትሄዎች” ከአቶ ሴኩቱሬ እና አምባሳደር ወንድሙ፣

DW International – እይታ፣ “የኢትዮጵያ የቁልቁለት ጉዞና መፍትሄዎች” ከአቶ ሴኩቱሬ እና አምባሳደር ወንድሙ፣ ነሃሴ 15/2012 ዓም