DUUTI GOOTAS EDAA BIYYUUMA ABBA OFIIN BAREEDDI!!

DUUTI GOOTAS EDAA BIYYUUMA ABBA OFIIN BAREEDDI!!

Miseensa jabaa ABO kan ture J/Nuraddiin (Falmataa Sabaa) adduunyaa kana irraa boqotee jiira. Sirnii awaalcha j/Nuraaddiin guyyaa arraa 6/1/2017 magaala nayiroobi bakka laangata jedhamuutti adeemsifame. J/Nuraddiin nama jabaa fi qooda qabsoon isa irraa barbaadduu bahachaa ture. J/Nuraaddiin Adaam silaa gabruummaan biyyaa bahee biyyaa ormaattii hafe ,hedduu nama gaddiisiisaa, waan dubbaanu dhabnee ,NUUREEN biyyaa kanaadati dhufe biyyaa nayiiroobiitti Kan boqoote kana dura TV ORO Toroonto keessa ummaata oromoo tajaajiila ture ,siilaa bilisummaan jiraate goota Keenya biyyaa abbaa isaarratti boonye Fi Seenaa isaa himneeefi Firaa Fi lammii isaa akkaasuma dachii isaarraatti gaggeessa gooneefi nuureen qixaa bilisuummaa argee ture.

J/Nureen garuu jiraattiis lafaa isaa Fi lammii isaarra gargaar bahee du’aa isaattiis lafa awwaala taakku tokkoo dhabe alagaa keessaatti hafe!!
MAAL NU HIN GOONE GABRUUMMAAN !!!!!!
Lubbuu J/Nuraddiin rabbi jannataan haa qanansisu, maati, firoottan isaaf akkasumas ummata Oromoofi waahellan isaa miseensoota ABO hunda rabbi haa jajjabeessu.

DUUTI GOOTAS EDAA BIYYUUMA ABBA OFIIN BAREEDDI!!