Durumaa Abiyyi Ahmed EPRDF keessa taa’ee miseensa G-7 ture jedhe Andaargaachoo Tsiggee. Ammas EZEMA +EPRDF = EPP

Durumaa Abiyyi Ahmed EPRDF keessa taa’ee miseensa G-7 ture jedhe Andaargaachoo Tsiggee. Ammas EZEMA +EPRDF = EPP .

Nations and Nationalities day will be celebrated in capital city of Oromiyaa, Finfinnee. The PM will kill himself hearing this.

In the past, Oromiyaa did organize the event but Adaamaa was the location. For some reason ”Addis Ababa” was given status of its own ‘nation and nationality’. TPLF used very weird definition outside of the constitution to sideline OPDO. Even last year after the change, it was organized by ”Addis Ababa” probably because nobody really paid much attention to it.


“Namni kun bulchaa Godinaa Gujii Lixaati. Kunoo akkanatti uffata Rayyaa Ittisa biyyaa uffatee uummataa dararaa jira. Mee kun maal jechuudhaa?”

Tsegaye Ararssa


Sobaan rakkachaa jirra. Maaliif akka tahee hin beekne odpn sobaan nuu hidhaa rukkuta dorsiisaa nu baqqichisaa nuu dhabbamsisaa jirti maqaa ABO Fi WBOn jarri kun Oromoo akka tahee hin beekan.