Duris Har’as Misooma Dirqii!! Baadiyyaa lafa Oromiyaa keessatti Hawaasni Oromoo Kan akka dhuunfaatti Ufiisaatii Fuuree biyya tana misoomsu malee irra caalaa Mootummootath dirqiin baaseen lafa qochisiisa

Duris Har’as Misooma Dirqii!! Baadiyyaa lafa Oromiyaa keessatti Hawaasni Oromoo Kan akka dhuunfaatti Ufiisaatii Fuuree biyya tana misoomsu malee irra caalaa Mootummootath dirqiin baaseen lafa qochisiisa.

Kan kana na dubbisa Aktivistootaa fi Kaadiroota Bilxiginnaa har’a hawaasni Harargee Bilxiginnaa faana hiriiree tokkummaan bahee hojii misoomaa irra Oole jechaa hafarsu. Kun daba Misooma Hawaasa keenya kan eaggaa 30 Qancarsaa bahe isaani. Kanayyuu dhimma Siyaasaf Oolfatu. Harka Caalaan Hawaasa keenya gammoojjii jiraatu hir’ina roobaattu jira. Kunimmoo hanqina nyaataa akka fidu beekkamaadha. Dhimma kana Mootummaan gamtoomanii haalaan Waan beekuuf Qarqaarsa bilisaa kenna. Kaabinoonni Wayyaanee Durii Ammammoo Naafxanyaa Humna hiyyeessa kanaatti fayyadamanii Misooma Siyaasa dalagsiisu. Namni Misooma Dirqii Kanarratti hin hirmaanne Qarqaarsa(እርዳታ) hin argatu.

Anaanyaatu Lammiikoo.

~by Xaahir Arsicha Shaggar
Finfinnee.