Dureewwan Gadaa Tuulamaa Dhimma Obbo Dinquu irratti maal jedhan?

Projektiin Daandii
Gudar-Incinni-Shanan-Sayyoo (Lot-2) waggaa 3 fi Ji’a 6 xumurama jedhame walii galteen har’a mallataawee jira.

Tamiru L Kitata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gallanni galagalee jira walaggatti ammantana hiriira gudda qeerro bayye hirmachiseetu adeemsifama jira galaana walagati galagalee kana qeerron oromiya guutun fkn irra fudhachu qabdi


Waxabajjii 11/2020
#INJIFANNOO_WBO
#ZONII_DHIHAA
Guyyaa harraa waraanii bilisummaa oromoo wbo G/Q/wallggaa aanaa #Gaawoo_Qeebbee kessa sochoo bakkaa #babboo jedhamuutu waraana motummaa itoophiyaa sakatayinsaaf bobbaate lafoo halelee nagan ba,e jira.
ittii fufaa…


Dureewwan Gadaa Tuulamaa Dhimma Obbo Dinquu irratti maal jedhan?

Gadaa Tuulamaatiif Abbaa Duulaa ta’anii muudamuun tajaajilaa jiru. Amaanaa itti kenname kanaan walqabatees hojiilee tokkummaa Oromoo cimsanii fi Gadaa jabeessan hedduu hojjetaa akka turan Dureewwan Gadaa Tuulamaa ragaa ba’uuf. Irreecha Finfinnee jaarraa tokkoo oliif dhabamsiifamte deebisuu keessattis shoorri nama kanaa laayyoo hin turre. Dureessa Oromoo Obbo Dinquu Dayyaas.

Namni kun addunyaa horataniin kan rakkate harka qabaa, kan dhiibame simachaa, balaa biyyaa fi sabatti dhuftes qolataa akka turan ragaa ba’uuf. Hedduufis karra barnootaa fi hojii saaqaniiru.

Yeroo dhihoodhaa as Mootummaa Aangoorra jiru waliin atakaaroo keessa jiraachuutu himama. karri Rizoortii Soodaree qabeenyummaansaa kan nama kanaa ta’es erga cufamtee bubbulteetti. Inumaa baatiiwwan darbaniif jireenyi isaaniiyyuu biyya ambaatti daanga’ee jiraachuu himu namoonni itti dhiheenyaan beekan.

Rakkoon yoo jiraate akkaatuma aadaa fi duudhaa keenyaan furachuutu mala kan jedhan Dureewwan Gadaa Tuulamaa, kanaan achi Orma afaan wal kaa’uun waan hin malle jedhan. Adeemsi jabaa Oromoo laamshessuun diinagdee fi siyaasa sabichaa dadhabsuuf deemamu dhaabbachuu akka qabus gaafataniiru.

Yihun Ingidaa Abba Gadaa, Abbaa Muudaa fi Abbaa Sa’aa Gadaa Tuulamaa waliin turtii taasiseera, yaadni isaanii itti aanee dhiyaata.


Breaking News: Lammaa Magarsaa Angoo Gadhiisuuf? Bilxiginnaan Maalif Walitti Kaate? Olola FaanaaBilxiginan Nama Shiraa Nujala Basaa Jedhee Sodatee Cufaa Angoraa Aritee Bitamtota garaa Mudaa Jiran


ብልፅግናዎች የኛ ብቻ ሀሳብ ልክ ነው ማለታቸው አያስኬድም። ፕ/ር መረራ ጉዲና

ስለ ሀገር//- ከጀኔራል ሳሞራ የኑስ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተደረገ ቆይታ -ክፍል 1


Dinquu Dayyaas: Mallattoo Arjummaa Oromoo

Diinni si iaale; ijji isaa haa jaamu; gurri isaa haa duudu; sanyiin isaa haa badu; hin horoomiin!
Ati garuu, dagaagi; baay’adhu; jabaadhu; horoomi!!