RSWO – Muddee 16, 2018: Duguuginsi Sanyii Kibbaafi Lixa Oromiyaa Keessatti Itti-fufee Jiraachuu || Dhaamsa RSWO

RSWO – Muddee 16, 2018: Duguuginsi Sanyii Kibbaafi Lixa Oromiyaa Keessatti Itti-fufee Jiraachuu -Dhaamsa RSWO


RSWO – Muddee 16, 2018: Duguuginsa Sanyii Kibbaafi Lixa Oromiyaa – Dhaamsa RSWO


Waa’ee lixa oromiyaa ilaalchisee, dubbii eda Dr. Abiyyi Ahamad dubbate sana, yeroo dabrees obbo Lammaa Magarsaa dubbatee ture. Dhaggeeffadhaa.
Blaming the people of Oromia!! Cadre style speech get lost!! Stop blaming the people and work for them, not to cling on power!! gonni siimaalee injiruu?

yes!!


Yeroo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Roorroo Muslimoota AKSUUM irra gahaa jiru yaadatanii dubbachuu dadhabii imimmaanis qabachuu dadhabanii boo’an.


የመከላከያ ሰራዊት መዋቅር እንዲሻሻል ተደረገ

WBO irratti bobbaasuufii??


Maali jechuu i-sati?? cadre style speech!!

Haasaa Abiyi Ahmed har’a haasawe kun haasaa ilma oromoo tokkoo fi Muummee ministeeraa biyyan bulchaa jira jedhu tokko irraa kan hin dheegamneedha. Haasaa madaallii isaa hin dheegnee fi baayyee gad bu’aadha. Ani baayyeen itti gadde. Kana booda nama kana irraa oromoon waan gaarii eeggachuu hin qabu.Akkaataan inni itti haasawe kun yaada oromummaa utuu hin taane yaada wayyaanotaa isuma umurii isaa guutuu isaan jalatti barate har’a ifa baafate.
Yaadi isaa kun yaada tooftaa “qoqqoodanii bituu” isa jedhanidha.
Yaadi isaa waan lama irratti qiyaafatee rukuchuuf waan aggaammatee jiruu dha.
1. Haata’u jedheema itti yaadee Ummata oromoo wallaggaa akka waan isa hin jaalanneetti fakkeessee dubbachuun addatti adda baasee moggaatti moggeessee jibbisiisuuf.
2. ABO yaadaan ololaan rukutuuf kan abbalamee dha.
3. Oromoo kutaan qoqqoodee, kutaan wallaggaa kan isa ajjeesuuf barbaadu fakkeessee kutaan kaan ammoo kan isa jaalatu fakkeessuudhaan oromoo qoqqoodee sagantaa wayaanotaa bakkaan gahuuf sobee arraba damma dibatee odeessaa jiruu dha.
Yaa Oromoo dammaqi jarri kun OPDO aangomsuuf qabsoo gochaa jiru malee bu’aa ummata oromoo tiksuu fi nageenya ummata oromoo eeguuf deemaa hin jiran yaadaas hin qaban.
Abiyi utuu fagoo hin deemiin maalummaa isaa of saaxilee bakkeetti of baase. Kun qaanii dha. Yoo si baaseef itti fufi.

Milkesa Hailu
Kunoo Koloneel Ababaa Garasuu akkas jedhee, Badiin Kan Ummata keenyaatti, jedha. dhiimma Mooyyalee irratti


Kaleessa Lixa Harra Wallagga: Dhimma kana dubbachuu irra callisuu filadhee ture. Garuu yaada tokkotu na keessa dedebi’a. kaleessa #Lixi naannummaatu rakkisa kanaaf Dr. Abiyyii fi Pir. Lammaa Mormmu jechuun duula banan. Gaaffii tokko of gaafadhe

1. Jarri kun Lixa hin beekaani? jedhe Lixa Jichuun Qabiyyee #Maccaa Wallagga. Jimma. Shawwaa Lixa. Iluu Abbaa Boor dabalata. Utuu akka naannumma silaa Abiyyii fi Lammaa ni dogoggorttan maaf Jenna Abiyyi Jimma Mitii? Jimmi Lixa Oromiyaa Mitii? Lammaan Wallagga Mitii? Wallaggi Lixa miti? Dubbichatu Dhimma dhugaa fi Kaayyooti malee dhimma gandummaa miti.

2. Dr. Abiyyi Yoo wallaggatti du’e Tokkummaa #Oromoo dhabama jedhan.
Maaf Gaafa #Baaroon Harargeetti #Laggasaa Wallaggatti Ijoolleen keenya Gammoojjii Solooloo(Boorana), Hursoo(Dirree Dhawaa), Xoollay(Jimma) fi Abidda Bosona #Baaletti qabate dhamsuuf deeman miidhaman hin diigamne? dhiisaa Oromoonis Oromiyaanis tokko.

Wallaggi suusii nama ajjeessuu hin qabu kan isa ajjeessuf deemu garuu taa’ee hin ilaalu. yoo lakki #Qaba jettan
Sabi keenya Lixa Qofa miti Kibba fi Baha irraattis dhumaa jira maaf dirmmachuu dadhabdaniif? Lubbuun Oromoo wal caalaa? Dr. Abiyyi Boonbii isaa irratti Darbbatame irraa qolatee lubbuu isaa Du’a irraa baraare Lixa Wallaggaa miti?
Eegduun(Gard) Lammaa tiksan kan anuu beeku eessa irra caalaan isaani? nu dhiisaa Jarana.
WBO Waaltaa Gandoota utuu hin taane bakka walitti qaba Hayyootaa ,Oromoota fi Quuqamtootati. Ilmaan Oromoo Golee Oromiyaa mara irraa bakka itti waltti qabamanidha kanaaf Galatatu malaaf.

Warrii Meeshaaf Maalaqa qaban Masaraatti sin Ajjeesuuf sinitti ol galan kan amma sinitti dhaadataa jiran Maqalee jiru Isiin garuu #Xiyaaraa fi Waraana dhiigaa keessaan kan ta’e #Lixatti boobbaftu. Tokkummaan Oromootaa #Lafeef lubbuu Gootowwaan keenya Ebila 15 kan Gadi ijaarame #Ololaan hin diigamu. Oromoonis Oromiyaanis tokko.


Dr Abiy Ahemad saynii Muktar kadir Oromo dhaf fayida hin’fiidu jedha namni kuni . Lol”OPDO gaara diibee” Ahahaha what a gentle man dhiroo.
Namani kuni waan Dhugaa sila dubatuf kabajjaa gudaan iraa qaba . bless him 


Baga gammadde guyyaa hidhaafii dararaa saneen hunda xiiqiidhaan dabarsitee, guyyaa kana argite.
Atinuu nuuf KITAABA tokkoo jabaadhuu..


ONN LIVE: Muddee 16 2018 -Gaaddisa Dhugaa: Godina Shawaa Bahaa Ona Dugdaa magaalaa Maqiitti Sirna Simannaa Jila ABO fi Baniinsa Waajjira ABO

Is Lemma Megersa Oromo or Amhara???