RSWO – Sadaasa 29, 2018: Duguuginsi Oromoota Lixa Oromiyaa’rratti

RSWO – Sadaasa 29, 2018: Duguuginsi Oromoota Lixa Oromiyaa’rratti Geeggeeffamu Itti fufee Jiraachuufi Warraaqsi Uummataa Duguuginsa Sanyii Kanaan Wal Qabatee Lixa Oromiyaa Keessatti Bifa Haarayaan Eegale, Guyyoottan Lamaan Kana Jabaatee Itti fufee Jiraachuu


Kun uummataa du’aa jiruuf wallagaa,Mooyaalii/Gujjii fi Hararaatiif dha?achi moo…Eessaadha?😇🤬