“Dubbiin Taphaa Miti: Ibsa Ijjannoo Qeerroo Oromoo irraa kenname!

“Dubbiin Taphaa Miti: Ibsa Ijjannoo Qeerroo Oromoo irraa kenname!
“Sabboonummaan Oromoo gootonni Oromoo Oromummaaf jedhanii lubbuu deebii hin qabne wareegudhaan hardha akka masaraa seenan isaan goote MM Dr.Abiyyin akka waan gadi xiqqaachuutti ilaallamuun sirna nafxanyaa deebisuuf sabboonummaa Oromoo irratti maqaa “Zaranyaa” jedhuun naafxanyoota wajjiin itti duulun tuffii guddaa Oromoo irraa qaban ifatti kan agarsiisuudha. Ummanni Oromoo erga Sirni #Atseewwanii diigamee takkaa akka baranaatti qophiin masaraa mootummaa keessatti qophaa’efii ifaan ifatti arrabsamee fi xiqqeeffamee hin beeku.
MM akkuma qabsoo qeerrootin aangoo dhuunfateen sabboonummaan Oromoo Oromoo xiqqeessitee saba guddaa gandatti galchite jechuun duula sabboonummaa irratti eegale yeroo yeroon naafxanyoota of cinaa hiriirsisuun itti fufee jira .Hardha ummanni Oromoo gaaffin isaa naaf deebi’a jedhee yeroo eeggachaa jirutti gaaffin Oromoo biyya diiga jedhamee ilaallamaa jira

Ibsa ijjannoo
1). Gochaan masaraa mootummaa keessatti ilmaan Oromoo irratti ifaan ifatti duula gaggeessuu naafxanyootaa fi leellistoota sirnichaan gaggeeffame gochaa saba Oromoo guddaa tuffachuu fi xiqqeessuu irraa madde waan taheef cimsinee balaaleffanna.
2). Qaamonni baajata ramaduun masaraa Mootummaa keessatti qophii Oromoo ittiin arrabsan qopheessanii naafxanyaa Oromoo irratti duulchisanii fi wajjiin Oromootti duulan hundi ummata Oromoo bakka bu’uu hin dandahan.
3). Dr. Abiyyii Ahmad irra deddeebidhaan gochaa diinummaa duula sabboonummaa Oromoo fi tuffii Oromoo irratti gaggeessaa jiruu fi naafxanyootan Oromoo arrabsiisaa jiru hatattamaan akka dhaabu ni hubachiisna.
Hanga ammaatti gocha Oromoo xiqqeessu irra deddeebidhaan gochaa tureef yoo ummata Oromoo kan abdatu tahe ifatti dhiifama gaafachuu qaba.
5). Itoophiyaan duraanii kan MM.Dr Abiyyii fi naafxanyoonni deebisuuf dhaadatan kana booda deebitee ummata Oromoo irratti hin dhaabbattu. Itoophiyaan kaleessaa diina ummata Oromoo waan taatef ummata Oromoo bakka hin buutu.
6). ODPn ummata Oromoo bakka bu’a jettee deemti taanaan hatattamaan gocha diinummaa duula sabboonummaa Oromoo irratti hooggantoonni ishee banan akka dhaabsistu cimsinee akeekkachiisna.
7). Sabboonummaan Oromoo “Zaranyaa” taanaan nuti sabboonummaa keenya gannee naafxanyaa tahuu irra “Zaranyaa” taanee sabboonummaa keenya jabeeffannee sabaa fi sablammoota wajjiin walkabajnee jiraanna.
8). Qaamonni masaraa mootummaa keessatti qophii Oromoo ittiin xiqqeessan baa….”

Via: Tsegaye Ararssa


OBN መስከረም 05፣ 2012 ገፅ ለገፅ