Dubbiin qubee qofaa mitii faaga nu qaarsuuf marii godhaa jiran diinni dhagefadhaa!!

Dubbiin qubee qofaa mitii faaga nu qaarsuuf marii godhaa jiran diinni dhagefadhaa!!

Kuunno Ilaa laa yaa Oromoo bakkee OPDON  nungeche Badnnee jjraa!!

ይህን ቪድዮ ካዩና ከሰሙ በኋላ ከአፋን ኦሮሞ ፊደላት ቅደም ተከተል ለውጥ በስተጀርባ ማን እንዳለ መገንዘብ አያዳግቶትም!!
በሁሉም ክልሎች ዜጋቸው የፌዴራል ዜጋ እነዲሆን፣ በክልሉ ታጉሮ እንዳይቆይ ሌላ ቋንቋ ማስተማር ነው።
(ስብሃት ነጋ)

Akkas dhiiri sabaa fi yaadu dhumaa kee dhaa!!

Are these thugs just dumb ignorant or arrogants?

 


የፖለቲካ ፓርቲዎች የመደራደሪያ አጀንዳዎች እያነታረኩ ነው

ይህን ቪድዮ ካዩና ከሰሙ በኋላ ከአፋን ኦሮሞ ፊደላት ቅደም ተከተል ለውጥ በስተጀርባ ማን እንዳለ መገንዘብ አያዳግቶትም!!
በሁሉም ክልሎች ዜጋቸው የፌዴራል ዜጋ እነዲሆን፣ በክልሉ ታጉሮ እንዳይቆይ ሌላ ቋንቋ ማስተማር ነው።
(ስብሃት ነጋ)
ኢት ውስጥ (Majority) ብዙሃን የሚባል ብሄር( ህዝብ) (ቋንቋ) የለም.
(Horn Affairs – TPLF)

 

. Wanni saba kanaatu guddaa afaan kanaatu akkana ja’an hin jirtu xoopiyaa keessa ja’e tokko. Taaniis afaan hujii afaan Amaaraa ta’uu qaba xoopiyaa tokko Kan godhu yoo afaan tokko qabaane jatti. Afaaniif saba addaan baasuu qabana, afaan Amaaraa fii saba Amaaraa addaan baasuu qabna. Kkkkkk hayyee afaan maalii jataniin nama ja’uun dhabdee maal haa gootu.

Dubbiin qubee jijiiruu tuni shurrufkaa badduu takkaatu boodaan jira. Dhaloota xiqqaa waan qabatan walaalchisuuf arra jalqabanii, boru jolleen qubee tana barachuu hin dandeessuu jachuuf Fagoo hin jiran. Arra callisaa waan qubee dhiisaa warri jattan akka qocaati bakka keessaa baatanitti deebi’aa.


After almost 26 years of marginalization of the Oromo, the TPLF regime has come with tits solution. After monopolizing everything for them now the Oromo kids must learn their language. Instead of making Afaan Oromo the federal language like any other countries on earth .example Canada, south Africa, Switzerland to mention few. Their solution is teaching Oromo and others the backward Amharic Language. This people are so ignorant and blind in the 21st century. Amazing!!!