Dubbiin Obbo Lammaa Magarsaan dubbate sun sirriidhuma!!

Dubbiin Obbo Lammaa Magarsaan dubbate sun sirriidhuma!

Namoonni video kana deddeebisanii natti ergu. Anis deddebiseen dhaggeeffadhe.

=Akkaataa itti aangoon Itoophiyaa keessatti ilaalamu, fakkeenya anuma mataa kiyya fudhachuun Lammaa Magarsaan dubbate sun sirriidhuma. (Ilaalcha aangoof qabnu dimokraatessuu).

= (Waltajjii Qeerroo fi Qarree ture, Adaamaatti. Ani cina harka mirgaan taa’een waliin waltajjii gaggeessaa turre, anumaan fakkeenya fudhateetu Qeerroof yaadicha dhiyeesse).
=Caqasaa!

Milkeessaa Miidhagaa

መምህር እና ደቀ መዝሙር