#Dubbiin HDn Dhimma #MCBO fi Haala yeroo keessa jirru irratti Kanaan dura dubbatan kan yeroon isaa irra hin dabarree dhaa dubbisaa!

#Dubbiin HDn Dhimma #MCBO fi Haala yeroo keessa jirru irratti Kanaan dura dubbatan kan yeroon isaa irra hin dabarree dhaa dubbisaa!
 
“1. Gaafa jijjiirama jedhanii namoonni hedduun sobaman sana ABOn hin sobamne.
 
2. Ummata keenyatuu nu hubachuu dadhabee sobamee malee EPRDFn iijjiiramni dhufu hin turre.
EPRDF nama ajjeesaa bahe santuu Guyyuma tokkoon as bahee jijjiramnee jirraa reform goona jechuun as bahe.
 
3. Ummanni hanga nu hubatutti jenneeti malee nuuf Fulbaana 30, 2013 booda Mootummaan sirnaa kan filmaata gaggeessu hin jiru;Mirgallee itti hin qabu.
 
4. Mootummaa dha kan ofiin jedhu kan humnaan jiraateef, ummanni waan nu hin hubanneef nullee hanga ummanni nu hubatuuf wajjiin Mootummaa dha jenne malee, akka mootummaan hin jirre labsinee turre.
 
5. Filmaatas gaggeessuu hin danda’u, Akki hin gaggeesine immoo Nageenyi guutumatti kennataa miti. Yoo tarii sochii dhuma fafakkeessaa Boordii_Filannoo_warra_sirna_Ethiopia_sana_tiksuuf harka wal qabatanii dhugaa jiru haalanii itti deemuun Waraqaa dhuma qabatanii, waa goggodhaniii , kunoo Abalu fa’allee filame jedhanii yoo nuuf labsan malee. Filmaatni_dhugaa kan ummata hiriirsuun taasisanii, as baasan hin jiraatu.‼️
 
6. Mootummaan dandeettii hin qabne, Kan caasaan isaa burkutaawee jiru, nageenya buusuu dadhabee ofiifuu bututee jiru, Ibidda lolaa kallattii hundaan qabsiise keessaa akkaataa itti bahuullee kan hin beekne, keessaafuu rakkinni Polotikaa tasgabbii akka hin arganne warri dantaa qaban osoo jiranii isa kana irraa filmaata eeguun hin danda’amu.
 
7. Karaa tokkoon Mootummaa Ceehumsaa Biyyaalessaa Oromiyaa(#MCBO) jechaa karaa tokkoon ammoo Filannoo jechuun kun wali hin faallessuu? kan jedhamuuf Biyyumaatu waan wal faallessaa dha! Mootummichumtuu waan wal faallessaa dha!
 
8. Waan faallessaa isaan lafarratti diriirsan keessatti, #Qabsicha_jiraachisuuf ammoo nuti ijibbaata isa dhumaa gochuuf keessa jirra.
 
9. Ammallee ummata keenyatti kan himnu mootummaan sirnaawaa fi seerawaan hin jiru.
 
10. ABO fi KFOn Jaarmiyaalee siyaasaa lama kanneen sagantaa siyaasaa garaagarummaa xixinnaa qabu dhimma ummata keenyaa irratti ejjannoo tokko qabnuu dha.
 
11. ABO fi KFOn Waliin jireenyii fi walitti dhufeenyi keenya itti ulfaannaan Biltsiginnaan dhiibbaa Jaarmiyaalee siyaasaa keenya irratti taasisaa jiru;
Dantaa lammiilee Oromiyaa akka galmaan geenyu waan beekaniif ni kufana jedhanii of sodaatu.
 
12. Ejjannoon ABO fi KFO tokkuma garaagarummaan qabnu hin jiru.
 
13. Lammiileen hundi nagaha dhabanii jiru, kun furmaata argaachuu kanndanda’u #MCBO galiin gahachuu dha;Kana hin godhan taanaan badii guddatuu as deemuuf jira.”
 
👉Haasawa HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa ONN irratti dubbatan keessaa kan fudhatame.


WBOn diina qofaa miti kan daakuu. Bishaanis daakaa jiru.


ኦህዴድ ማለት….
2008 የኦሮሞ ነጻነት ጦር አዛዥ የነበረው ጃል ለገሰ ወጊን አስገድላ 21 በሬ በማረድ በረሀብ ታጥፎ ወገቡን በጨርቅ ያሰረውን ጀግና ሙት ገላ በደስታ እየረገጠች ለጨፈረች ነብሰ ገዳይ ከሶስት አመት በፊት እድል መስጠታችን ነው ዛሬም ኩምሳ ድሪባ (መሮን) ለመብላት እላይ ታች እንድትል እድል የሰጠናት እኛ ነን።


The State Department has appointed Jeffrey Feltman, veteran diplomat highly critical of PM Abiy Ahmed and Presidents Isaias Afwerki & Mohammed Farmajo, as U.S. Special Envoy for the Horn of Africa.
Ambassador Jeff Feltman had the following to say in a recent zoom panel on Ethiopia and the Horn of Africa (Feb 2021)
★ Abiy Ahmed and Mohammed Farmajo desire very strong central control.
★ IGAD has been severely weakened as #authoritarian_leaders in Ethiopia, Eritrea and Somalia draw closer at the expense of the wider collective.
★ The election scheduled for June 2021 in Ethiopia is likely to provoke violence.
★ Ethiopia’s population alone is more than four times pre-war syria. Conflict in the Horn of Africa could make Syria a child’s play by comparison.

State Department names veteran diplomat Jeffrey Feltman as U.S. Special Envoy for the Horn of Africa


Wabii Dhaabaa – Callisuu Burqaa – Ethiopian Oromo Music 2020 [Official Video]