Dubbii Marroon jedhe arra yoon dhageyu dubbiin kaleessa kaabinee tokko irraa dhagaye ammoo yaadadheen waa mirkaneeyfadhe!

Dubbii Marroon jedhe arra yoon dhageyu dubbiin kaleessa kaabinee tokko irraa dhagaye ammoo yaadadheen waa mirkaneeyfadhe.
Marroon leenjii ji’a shaniitiin daa’imman karaa irraa waliti qabanii ergan waraani akka gaaritti keeysummeesaafi jira jedhe. Kaabinochis kalee nama tokkoon akkamiti joollee leenjii ji’a jahaatin waraana muuxannoo qabuti ergee ficisiisa jedhee aarun dhagaye. Kanaaf warri waraanni marroo booji’ame innis rukutame jettan bishaan dhugaa. Warri bilbbili isaa akkamiin hojjate jettaniis bilbbili isaa out ofnetwork hojjata. Nama callisee taa’u ittidhaquun sirrii miti. Poolisii addaa oromiyaa jefhanii oromoon fixuu dura dhaabbanna. Haasawaan hiikuu qabu malee qawween nama keenya mitii re’ee teenyahu dhawuun hintahu. Oromoo lama walitti kaasanii walficisiisuun haadhaabbatu.

Poolisoonni ‘Humna Addaa Oromiyaa’ jedhamuun bobba’an danuun WBOtti harka kennachaa jiraachuu | RSWO


Wow Hararagee bira qoosaan oromummaa hin jiru.
Abbaa qabeenya tokkootu waajira adda bilisummaa oromootiif mana guutuu kennee dirree dhawaa