Site icon Kichuu

Dubbii Jabduu Dubbii Qabdu Kana Beekuu Qabdu!- Lolichi lola lafati!

Dubbii Jabduu Dubbii Qabdu Kana Beekuu Qabdu!

• TPLF raayyaa ittisa biyyaa fixe jechuun waraanni uummata Tigiraayitti akka banamu murteeffame, waraannis banamee Sanyii duguuggaanis raawwatame. Geetaachoo Asaffaa ammayyuu hin to’atamne. Lafti naannoo Tigiraay Walqaaytii fi Raayyaan mootummaa naannoo Amaaraatiin qabatamee jira. Kaayyoon lolichaas ulfina raayyaa ittisa biyyaa deebisuuf ykn yakkamaa akka Geetaachoo Asaffaa seeratti dhiheessuuf hin turre. Lolichi lola lafa Walqaayit Xagadee fi Raayyaa Tigiraay irraa fudhachuuf godhame. Lollis godhameera amma laftis fudhatameera.
 
• Ammas kunoo dubbiin akkaan jibbisiisaa gurraan dhaga’uufis ciigaasisaa ta’e dhagahamaa jira. Innis Naannoo Beenishaangul Gumuz Matakkalitti haadha Amaara ulfa taate warri gumuz ajjeesanii, ilmoo garaadhaa baasanii nyaatan jedhanii uummata sagalee hin qabne irratti olola maqa balleessii oofaa jiru. Ololli isa akka kanaan duraa ololamee hafu miti. Kanaan qabatanii Gumuzitti lola (waraana)banuun lafa Matakkal fudhachuuf shira xaxamaa jirudha. Jarri akkuma kakatte hojiitti jirti.
 
Warri PP Oromiyaa jedhamtu garuu abukaatoo feederaaliizimii fakkaachuun uummata Oromoo dogoggorsuun ammas sadaffaa nu gurgurachuuf gabaatti nu baasanii jiru.
Warri Oromoof qabsoofna jedhanii paartii hundeessanii jiranis, warri aktiivistii ofiin jedhanis baaltii fi oftuulummaa malee uummata keenya sochoosanii qabsoo dhoosuu hin dandeenye.
Uummanni keenya dammaquu qabna dubbiin kun akkaan ulfaataadha. Jarri utuu deemtuu qaata diinqa nu seente.
Horaa bulaa
Fikiru M Gari
Exit mobile version