Dubbii JAAL MARROO KANA SIRRIITTI DHAGGEEFFADHAA!!

Dubbii JAAL MARROO KANA SIRRIITTI DHAGGEEFFADHAA!!

👂👂 AMMA JAALLATTES JIBBITES HIN LIQIMSITAGAA DUBBII KANA!!

JAAL MARROO _25_3_2019


ODM-Oogganaan WBO Dhihaa Jaal Marroo Kumsaa Dhimma Hiikkannoofi Xawalwwaallota, 03/27/2019

Qeerroo


Seenaa Qabsaa’aa Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir.


Baakkoo


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.