Dubbii JAAL MARROO KANA SIRRIITTI DHAGGEEFFADHAA!!

Dubbii JAAL MARROO KANA SIRRIITTI DHAGGEEFFADHAA!!

👂👂 AMMA JAALLATTES JIBBITES HIN LIQIMSITAGAA DUBBII KANA!!


JAAL MARROO _25_3_2019


ODM-Oogganaan WBO Dhihaa Jaal Marroo Kumsaa Dhimma Hiikkannoofi Xawalwwaallota, 03/27/2019


Qeerroo


Seenaa Qabsaa’aa Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir.


Baakkoo