Dubbii Irreechaa Shamsaddin Xahaa dhaddacharrattii Dubbate

Dubbii Irreechaa Shamsaddin Xahaa dhaddacharrattii Dubbate
 
“Irreechi kun waggaatti yeroo tokko dhufee darba. Hagan of beeku umrii koo guutuu Irreecha irraa hafee hin beeku. Yoo danda’ame mirga wabii argadhee yoo hin danda’amu ta’e immoo harki koo hidhamee , poolisiin naaf ramadamee eegumsa jalatti akkan kabajee mana hidhaatti deebi’u naaf haa heeyyamamuun gaafadha. Galatoomaa!”