Drones and airstrikes by the Prosperity Party government killed and wounded several civilians in different parts of Oromia.

Drones and airstrikes by the Prosperity Party government killed and wounded
several civilians in different parts of Oromia.
 
Press release of the Oromo Liberation Front (OLF) – January 1, 2022
 
The Prosperity Party (PP) has continued intensifying and broadening the war in Oromia and elsewhere in the country. There is no region in Oromia where fighting is not taking place. In this round of offensive, it is being reported that the government is using Drone and Air strikes extensively and civilian casualty very high in many places. The displacement of local villagers and farmers and burning of their harvest and homes have continued across Oromia at an unprecedented level by the PP group and its affiliates such as the Eritrean Army.
 
In the last couple of days, we have received reports from different parts of Oromia that the PP group has been bombing villages and towns across Oromia using Drones and military airstrikes. Karrayuu area in East Showa, Hararge (in Mieso and Machara area), Gindeberat highlands and lowlands, Salalee, Meettaa Walqixxee, and Kiiramuu areas are the most recent targets of the PP Drones and airstrikes. Reports originating from these localities indicated that these targets were residential areas, and as a result, most of the casualties were civilians. This is not the first time the PP has targeted highly civilian-populated areas by Drones, but it has occurred previously in Wollo and Western Wellega areas. We believe that the PP targets civilians and residential areas in retaliation for not supporting their cynical war.
 
The OLF strongly condemns PP’s Drone and airstrike operations that target civilians and residential areas. We believe that the PP has committed and continues to commit crimes against humanity. Therefore, the OLF calls upon the international community to investigate these matters independently. We also appeal to the international communities and governments to pressure the PP and its affiliates to immediately halt bombing villages and towns across Oromia where civilians are highly populated.
 
Once again, we would like to reiterate that the Ethiopians’ multilayered political and human rights demands can only be resolved through truly stopping the war and all-inclusive political discussions and settlements, but surely not through Drones and airstrikes.
Victory to the Masses!
Oromo Liberation Front
January 1, 2022
Finfinnee


Mootummaan Paartii Bilxiginnaa Haleellaa Diroonii fi Humna Qileensaa kutaalee Oromiyaa addaa addaa keessatti raawwateen namoota nagaa hedduu ajjeesee kaan ammoo madeessee jira.
 
Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)- Amajjii 1, 2022
 
Paartiin Bilxiginnaa Oromiyaa fi guutummaa biyyattii keessatti waraana babal’isuu jabeessee itti fufee jira. Yeroo ammaa kanatti kutaaleen Oromiyaa waraana irraa walaba ta’an hin jiran. Haaluma kanaan mootummaan bakkoota gaaraaagaraatti diroonii fi xayyaaraan haleellaa raawwachuudhaan namoota nagaa baay’inaan ajjeesaa jira.
Humnoonni paartiin Bilxiginnaa hidhachiisee bobbaasee fi deggertoonni isaanii loltoonni Ertiriyaa uummata nagaa qe’ee irraa buqqaasuu fi mana jireenyaa isaanii gubuu itti fufanii jiru. Kun ammoo haala yaaddessaa irra ga’ee jira.
 
Guyoota muraasa darban keessatti, humnootni Paartii Bilxiginnaa araddaalee fi magaalota addaa addaa keessatti haleellaa diroonii fi humna qilleensaa raawwachaa akka turan gabaasaleen nu qaqqabanii jiru. Kanaanis Godina Shawaa Bahaa naannoo Kaarrayyuu, Harargee (naannoo magaalaa Mi’eessoo fi Machaaraa), lafa Baddaa fi gammoojji Gindabarat, Salaalee, Meettaa Walqixxee fi Kiiramuun bakkoota tibbana Paartiin Bilxiginnaan Diroonii fi Humna Qilleensaan haleeleedha.
 
Gabaasaaleen naannolee kanneenii nu qaqqaban akka mirkaneessanitti haleellaan kun kan raawwatame naannoo manneen jireenyaa uummataatti waan ta’eef, kan miidhame uummata nagaadha. Paartii Bilxiginnaa jedhee of dirooniidhaan uummata nagaa haleeluun isaa kun kan jalqabaa osoo hin taane ammaan duras Walloo fi kutaalee godinaa Wallaggaa addaa addaa keessatti raawwatamee jira. Paartiin Bilxiginnaa uummatichi waraana isaaa deggeruu waan dideef qofa uummata nagaa dirooniin haleelee jira.
 
Haleellaa Diroonii fi Humna Qilleensaa Paartiin Bilxiginnaa naannoo mana jireenyaa fi uummata nagaa irratti raawwatu kana, ABOn yeroo baaya’ee irra deddeebi’ee balaaleffachaa ture. Bilxiginnaan gocha isaa kanaan yakka sarbiinsa mirga namummaa raawwacha jira jennee amanna. Waan kana ta’eef ABOn, hawaasi idil-addunyaa dhimma kana walaba ta’ee akka qoratu gaafata. Akkasumas hawaasi idil-addunyaa fi mootummoonni addunyaa, Gareen Paartii Bilxiginnaa fi deggertoonni isaa araddaalee fi magaalota Oromoiyaa uummanni nagaan baay’inaan jiraatutti haleellaa diroonii fi humna qilleensaa akka hin raawwanneef dhiibbaa akka godhan iyyanna.
 
Dhumarratti, gaaffiin siyaasaa, wal qixxummaa fi kabajaa mirga dhala namaa Itoophiyaa kallattiin maraan muddaa jiru kun waraana dhaabuudhaan, marii qaamolee siyaasaa mara hirmaachise gaggeessuudhaan furama malee haleellaa diroonii fi humna qilleensaatiin gonkumaa hin furamu jennee amanna.
Injifannoo Uummata bal’aaf!
Adda Bilisummaa Oromoo
Amajjii 1, 2022
Finfinnee


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.