Dr.Taadasa qna’a waan siida Hacaalu ijaaraniif hojira ariyaman egibti waraan kumaando gara sudaan er

Dr.Taadasa qna’a waan siida Hacaalu ijaaraniif hojira ariyaman egibti waraan kumaando gara sudaan er


No one was left-back, even the Bishops are on the frontline in the attempt to destroy federalism and restore the unitary power.


Bara Aduwaaf lolame sana Hababashaan Finfinneetii utuu geereetuu, namni keenya garraamummaadhaan daangaatti achi deemee ofiis dhumee diinas fixe. Injifannoon sun injifannoo biyyaa jedhamee habashaan ittiin geeraraa har’a geesse.
 
Har’as namni keenya garraamummaafi hiyyummaasaaf miseensa waraana ta’ee Tigiraay keessatti dhumaa jira; Kan ammoo ofitti murteesse abidda darbatee, itti darbatamas jira. Duuriyyoonniifi Kaabinoonni garuu Finfinnee keessaa akkuma abbootasaanii sirbaa oolan; geeraraa oolan.
Wanni qaaniifi ceeraa ammoo:
 
Lubniifi Sheekiin, jaarsiifi Maanguddoon araara buusuu qabu, waraanatti abidda tuqataa oolan. (Barri waan nama hin agarsiifne hin qabu.)
FM, TV fi Raadiyoon Habashaa “Itiyoophiyaawwiinnat, Itoophiyaawwii” jedhee gurra namatti duuchaa oolus har’a eenyummaa Tigiree diina taasisee, waraana itti labsaa oole.
Kun hundi garuu waan gurguddaa sadii natti agarsiise.
 
1. Biyyi kun eenyummaafi fedhii saba tokkoo guutuuf, eenyummaa fi fedhii saboota of ta’ee ukkaamsuuf tuuvoozoo mootummaafi caasaa sirbawaa qabaachuushee.
2. Jaarsi biyyaa, Lubniifi Shekiin biyya kanaa hojii araaraa utuu hin taane, hojii kaabinummaatti jiraachuusaa.
3. Lolli geggeeffaman jiru, lola Bilxiginnaa fi TPLF fakkaatus, lolichi lola Federaalizimii fi Leexxummaa (unitary) ta’usaa. (Alaabaa warri hiriira ba’e qabatee jiruufi dhaadannoon isaanii sirriitti kana agarsiisa ture.)
 
Utuu akka dhugaatii, Raayyaan Ittisa Biyyaa lola barcumaarratti qaamni lamaan biyyicha keessaa biqile walirratti taasisu gidduu seenuu hin qabu. Amma garuu Raayyaa Ittisa Biyyaa Bilxiginnaa mararfatee TPLF hadheefatuun amileen ittiin kan Biyyaati jedhu hin qabu.
Kabajni warra Oromummaa jiraachisuuf du’ee, ajjeeseef bara baraan haa ta’u.
Laggasaa Wagii isa wareegameefi isa jiruuf, Muusxafaa Huseen isa du’eefi isa jiruuf, Eebbisaa Addunyaa, Hacaaluu Hundeessaa isa wareegameefi isa jiruuf kabajan qabu sa’a 5 fi 30 irraa kaasee osoo hin taane, umurii koo guutuu kabajam qaba.
 
Lalisaa Indiris Ademiin
Inbsa suuraalee maxxansa kanaa: Suurri jalqabaa Lalisaa abbaa barruuti. Suuraaleen kaan ibsa maxxansichaa nii ta’u jedhee kanin yaadedha.

Adem Misoma

1 Comment

 1. Oromo!

  Beware. You are the most unprotected and unarmed people in the region where the anti-Oromo groups are armed to their teeth, and calculated violence is raging. Stop and think critically; organize yourselves and defend yourselves. Go beyond gullibility and echo chambering in order to avert the existential threats facing the Oromo as a nation.

  Ask yourselves difficult questions such as “what is in it for the Oromo people”? Why are bright Oromo nationalists being hunted and incarcerated or gunned down for being Oromo? Why are the naftagna cursing Oromummaa (Oromoness) and vowing to destroy it whilst they cherish Amharaness and attempt to impose their identity on others? Do you think that they do this innocently? No, they have clear objective – to continue to subjugate you and others – they have “the self-consciouness – necessary for inspired cruelty …”, and destruction of others, particularly, the great Oromo nation. Period!

  Wake up!
  “In politics, being deceived is no excuse!”
  OA

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.