Dr. Taaboor G-Madiin Hoogganaa Biiroo Barnoota Magaalaa Finfinnee

Dr. Taaboor G-Madiin Hoogganaa Biiroo Barnoota Magaalaa Finfinnee

Obboleettii teenyaa fi gootittiin Oromoo Kunuuzaa Saaniyyoo Alhada/Dilbata/ dhufu gara bakka dhaloota isii Magaalaa Booketti ni deebiti.Kunuuzaan barattuu cimtuu barnoota isiitiin adda duree turte yoo taatu, bara 2015 keessa Qabsoo Bilisummaa Oromotti makamuuf of kennitee WBO barbaaddee dirree qabsoo galte. Onneen isiin qabdu isii booji’ee dubartummaa isiitiifillee odoo hin sodaatin ejjennuma mataa ofiitiin barbaaddee qabsotti galte.

Amma kunoo Bilisummaa Qeerroon Oromoo fidee fi jijjiirama Mootummaan haaromsaa fideen waraana bilisummaa Oromoo wajjiin Ertiraa irraa biyyatti galtee Alhada dhufu maatii fi firoottan isii laaluuf qe’ee dhaloota isii Aanaa Bookee ni dhufti.Kanaafuu Qeerroon, hoggansi mootummaa fi ummanni Aanaa Bookee fi Magaalaa Bookee hundi keessan baatanii simannaa gootaan malu akka gootaniif cimsinee isin gaafanna.

Jabaa ofii abbumaatu jabeeffata!
Horaa Bulaa