Jiilli KFO Dura Taa’aa Paartichaa Dr.Mararaa Guddinaan hoogganamu wayita ammaa gara Awurooppaatti imaluuf buufata

Jiilli KFO Dura Taa’aa Paartichaa Dr.Mararaa Guddinaan hoogganamu wayita ammaa gara Awurooppaatti imaluuf buufata xiyyaara Idil Addunyaa Bolee seenaniiru.Boru ganama sa’aa 8:00tti buufata Xiyyaara Frankfurt gahu.Imala gaarii isiniif hawwina!!