Dr Asaffaa Jaalataa, Hayyuu Oromoo, Oromummaa irratti qorannoo godhanii, kitaabotaa fi barreeffamoota sadarkaa guddaa qaban barreessanii dha.

Dr Asaffaa Jaalataa, Hayyuu Oromoo, Oromummaa irratti qorannoo godhanii, kitaabotaa fi barreeffamoota sadarkaa guddaa qaban barreessanii dha. Hayyuu keenya waliin yeroo muraasa dabarsuun beekumsaa fi hubannoo jabaa nuuf dabala.

Oromummaa 2019 Kutaa 1ffaa

Raasaa Fantaallee!