Walloo:Dr Abiyyii Tigraayi keessatti barataan Amaaraa Tigreen ajjeefameef garas imaluun akka tasgabbiin argamuu godhaa jira..

#Walloo:  Raajii Dr Abiyyii Ahmed sababaa Tigraayi keessatti barataan Amaaraa Tigreen ajjeefameef garas imaluun akka tasgabbiin argamuu godhaa jira..
Garuu ilmaan Oromoo Wolloo keessattii sababii tokkoon malee Poolisii Naannoo Amaaraatiin qabamanii dararamaa jiran irraa dubbii takkaa hin dubbanne” ilmaan Oromoo Walloo hanga Afaan Oromoo hin dubbatinaa jechuu bira gahameenii jira.

Tulluu Hiyyeessaa


Obbo Alii Mootummaa jedhama. Kantiibaa magaalaa Kamisee ti. Namoota 60 humni Naannoo Amaaraa qabee hidhe keessaa Obbo Aliin isa tokko. Wanti akka wanjalaatti ittiin shakkame magaalaa Kamisee keessatti warra ABniif walgahii hayyamuu diduu dha. ‘Osoon an kantiibummaa magaalaa kanaan jiruu abadan ABN asitti wal hin geessu’ jedhee dhoorke. Kan nama ajaa’ibu ammoo, Obbo Aliin dhalootaan godina Kamisee keessa miti. Walloon naannoo Booranaa (warra Amaarinyaa dubbatu) keessaa bahe. Warri Amaaraa gaafa kantiibummaadhaan Kamiseetti isa muudu akka basaastummaatti ergataniiti ture odeessi jedhu jira. Obbo Aliin garuu Oromummaa isaa caalsifate. Dubbii isaa fi dubbii Janaraal Taaddasaa Birruu waan wal fakkeessutu jira. Anaaf goota bara kanaa jechuun jaroota akkasii kana. Kanaafan jaraaf dubbadhee hin quufne.
#Free_them_all

#Kamise
#Wallo
#Ethiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HUBACHIISA hogganoota godina Kamisee gubbaa hanga gandaatti jirtanii fi jiraattota maraaf
Odeessi qabatamaan akka ibsutti, ammas Humni Addaa Amaaraa fi Humni Federaalaa namoota dabalata qabuuf bobba’aa jiru. Namoota hoggansa irra jiranii fi jiraattota qabuuf qophaahaa jiru. Kanaafuu hogganotoonni godinichaa gubbaa hanga gadii jirtan akkasumas ummanni keenya godinichaa akka of eegdan isin hubachiifna. Dhaamsa kana yeroodhaan walii daddabarsaa.
====
ለከሚሴ ዞን ከዞን፣ወረዳ እስከ ቀበሌ ያላችሁ አመራር እና ለነዋሪዎቿ በሙሉ
አሁን ከታምኝ ምንጭ እንደደረሰኝ የፌድራል ጦር እና የአማራ ልዩ ሃይል አንድ ላይ በመሆን ዳግም በዞኑ ውስጥ በአማራር ደረጃ ያልቱን ግለሰቦች እና ሌሎችንም ለማሰር የሚፈልጉትን ግለሰቦች ከዛሬ ጀምሮ ለማሰር ዝግጅታቸውን ጨረሰዋል። ስለዝህ በአመራር ደረጃ ያላችሁም ሆኖ ህዝቡ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ይሁን።