Dorgommii Rehobot Washington DC’ Irratti Xoophiyaanonni Hirmaatan

 VOA Amharic’s live video:  Dorgommii Rehobot Washington DC’ Irratti Xoophiyaanonni Hirmaatan

1. Biyya mirgi dhala namaa keessatti hineegamne keessaa daa’imman akkasii kun guddachuufi injifannoo galmeessisuun isaanii daran nama gammachiisa.

2. Daa’imman hirmaannaa agarsiisan kun akkuma video VOA kanarraa dhaggeeffachuun danda’amutti jaruma qofa. maaliif ta’e? Biyyatu kansaaniiti. Daa’imman isaanii kompiiteraafi takinooloojii waliin biqilan. mana barnootaa gaggaarii keessatti baratu.

3. OPDO dabalatee qaamooleen ooggansa Oromoo kamillee dhimma barnootaarratti dhaloota adda ta’e qaraa hinjiran. Aanga’oonni OPDO muraasni ilmaan isaanii biyya alaattis ta’e achuma Finfinnee keessatti iddoo gaggaariitti barsiifataa jiru. Kan ilmaan Oromoo hedduu garuu irbaata rasaasaati. Isheen akkumasaattuu rasaasa miliqxee dabarte ammoo shororkeessaatti himatamtee mana hidhaatti guuramti.

4. Miidiyaaleen Oromoo alaaf keessaa dhimma misoomaafi holola dantaa siyaasaa ijaafi gurra hinqabnee afuursuu malee dhalota alaaf keessatti dhimma Takinooloojii ammayyaa kanaan gargaaruudhaaf barnoota kennes hinqabu dhimmasaas miti.

5. halagaan akka kanaan dhaloota sirratti qaraa jiru kun garbummaa dhala dhalakeerratti dheeressuufis boqonnaa malee akka hojjetaa jiru beekiiti qabsoo hadhaa’aa eegalame cinaa dhaabbachuun abbaa biyyaa of godhi.

የቀጥታ ሥርጭት፡- ዓለማቀፍ የሮቦት ውድድር በዋሺንግተን ዲሲ – ከቡድን ኢትዮጵያ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ
#GabinaVOA #VOAAmhari