OBN Sagalee Uummataa!Dokumantarrii Addaa gocha Malaamaltummaa hooggantoonni METEC raawwatan kan agarsiisuu dhiyaachaa jira Daawwadhaa

Dokumantarrii Addaa gocha Malaamaltummaa hooggantoonni METEC raawwatan kan agarsiisuu dhiyaachaa jira Daawwadhaa.
OBN Sagalee Uummataa!


Ukraine
Politicians thrown into garbage bins