Dirree Dhawaa Yuunvarsiitii: “Barattoota 5000(kuma shan) ol kan taanuu Kophee nurra baasuun

Dachaasaa Wiirtuu

Dirree Dhawaa Yuunvarsiitii (inbox)

Barattoonni Dirree Dhawaa Yuunvarsiitii keessatti baratan ergaa akkas jedhu naan gahan.

“Barattoota 5000(kuma shan) ol kan taanuu Kophee nurra baasuun
erga reebamne caccabnee booda kobile stone irra 1km tti kan dhihaatu akka bofaatti harkaan nu da’imsiiftee amma naannoo #Wanna Barri jedhamu #Garaajii Tokko keessatti walitti nu qabani jiru,
Maqaa keenya Galmeeffachaa jiru.
Nuuf dirmadhaa dhumneerra!”

Yuuniversitii keessatti dararamuun barattootaa dhaabbachuu qaba.

Oduu amma nu dhaqqabe Dirree Dhawaa irraa.
Mootummaan kun garee finxaaleeyyi satanaaw kan nafxanyumma leellisaan waliin ta’uun baratoota oromoo yuniversitii dirree dhawaatti roorrisaa akka jiru dubbatama ture guyyaa arratis bifuma kanaan waraanni mootummaa barattoota orommorra kophee fi qabattoo baasuun oowwa magaala dirree dhawaa san keessa miila qulla jilbaafi garaan oofa akka jiru suuran kun ragaadha oromoo rakkoon dirree dhawaa hammachatuma deemutti jira kanaaf ummata keenyafi baratoota keenya magaala kanaatiif haa dirmannu

Daf Laal