Sadaasa 11,03,2011,Dirree Dhawaa:Rakkoo Nagenyaa Bulchiinsa Kenyatti Uumameef

Sadaasa 11,03,2011,Dirree Dhawaa: Rakkoo Nagenyaa Bulchiinsa Kenyatti Uumameef

Jiraatootni Magaalaa Dirree Dhawaa Televisionni Dirree Haasoysiise Tokko Tokko Motummaan Rakkoo Nagenyaa Bulchiinsa Kenyatti Uumameef Fala Haatatamaa Laachuu Qaba Jedhan.

Bayyaan Abdallaa


Adem Misoma
#Magaalaa #Malkaa_Jabduu

Magalaa diree dhawaa ganda melkaa jabduu keeyssati Lola gareen waraabeyssa guyya biyya irra Seera jalaa baqachiisuuf godhan keeyssati Warren hirmaatan kaneen akka said mohamed said kan jedhaman waraana adma betanyii direedhawa hawaasa oromoo irratti bobaasuun Mana manatti seenuun daaimmaniif manguddoo goola qeerroo melkka jebduu nama afur rasaasaan rukkutanii yaalli wallaansaa waakachuun gidiraa cimaa irraan gaga waan jiraniif mootummaan biyyatiif oromiyaa iyya birmannaa ummata diree dhawaaf deebii dhabuun hedduu nu yaachisaa waan jiruuf hadaraa orommummaa nu dirmadhaan dhaamsa keenya