DirreeDhawaa-Kun ijoollee dheengadda osoo ummata keenya

DirreeDhawaa-Kun ijoollee dheengadda osoo ummata keenya Hammarreessa jiru gargaaruuf Dirree Dhawaa irraa gara Hammarreessaa deeman Agaaziin qabdee hiitee dha.
Guyyaa har’aa akkanatti walitti qabdee ittiin deemti. Baay’inni isaanii 32 ta’a. Akka waan murtiins eeraa jiruu mana dabaa geessuuf ittiin deemti.
Qabsoon itti fufa!
Dhábasá Wakjira Gemelal