Dirree Dawa: Dararaan Baratootta keenya haa dhaabatu !!

Dirree Dawa: Dararaan Baratootta keenya haa dhaabatu !!

Haalli Yunversity #Dirree_Dawaa akkassi ture, barattooni hedduun mana hidhaat darbamaniiru. Dhiiro baratoota hiitan hiika.Barnooni hamma dhaabbate tureedha.

#Dararaan_Baratootta_keenya_haa_dhaabatu .


#SOMAALE_MAGAALAA_JIJJIIGAA
Nannoo Somale magala Jijigaa
Ummata Masgida gubate hiriira gara nagayaan Sagalee dhagesisaa jirutti, Nama 4 Waranni Ethiopia lubbuu isaanii dhabamsiisee jira

Mohammednur Guye


Eenyuyyuu seeraa olii miti.

Gorsaan Muummicha Minstera Dr Abiyyi Ahmed Daaqon Daani’el kibrat hatattamaan teessoo ummataa irraa kaafamuu qaba.Yakkoota iddoo gara garaatti raawwatamaa jiran kan qindeessuu qaama muraasa. Badiin raawwatamu kamuu ummata kamuu bakka hin bu’u. Warri badii uuman yeroo hunda deeggarsa argachuuf jecha maqaa ummataatin daldaluun isaanii ifa.

Kan nama ajaa’ibu garuu qaamota dhoksaan dukkana keessa taa’anii badii biyyaa fi ummata irratti raawwatan osoo hin ta’in, warroota teessoo ummataa irra taa’anii haasaa jibbansaa facaasaa ummata walitti naquuf hojjataniidha.

Kanneen keessaa namicha Daani’eel kibret jedhamu isa tokko. Namichi kun iddoo amma jiru irraa kaafamee badii uumaa jiruuf seeran akka gaafatamu ummanni Oromoo yeroo hedduuf gaafachaa turus deebii hin arganne.

Mootummaan hatattamaan namicha kana fuulduraa ummataatii akka kaasuu fi jibbansa ummata keessatti facaasuun badii uumamaa jiruuf seeran akka gaafatamu irra deebinee ni gaafanna.


ODM~Breaking News~Iccita Guddaa Waa’ee Kolonel Gammachuu Ayyaanaa, Hidhaafi Sirna Hidhaa kanaa gadii dahggeeffachuun waliif daddabarsaa, 2019


#Inbox_Jimmaa irraa !

#Berking_New

Rakkoo Yeroo Ammaa University Jimmaa Keessatti Barattoonni Amantaa Muslimaa Yeroo Isaan Salaataaf Gadibahanitti Salaata Dhoorkamanii Waraanaan Reebamaa Jiran.
Yaa Rabbi Abbaa Dubbiif Deemu Numa Gartaa Hamtuu Nurraa Fageessi Toltuu Nuuf Dhiheeysi


Sagantaan keenya Wiixata(23,12,19) eegaleera. Dhiyaadhaa!