Diraamaa Sobaa! Tibba kana boombii/fanjiin kiyyeeffamee fashalaa’e..

Tibba kana boombii/fanjiin kiyyeeffamee fashalaa’e oduun jedhu soba tahuu maddeen keenya keessoo sirnichaa irraa qulqulleessinee jirra.
 
Diraamaa kana Nafxanyaatu hojjetaa jira. Galma 3 qaba.
1ffaa, Oromoota maqaa “Shanee” jedhuun hidhuu fi ajjeesuufi.kana raawwata jiru. Ijoollee Amantii Waaqeffannaas kanumaan hidhaa jiru.
2ffaa, dhalattoota Tigreee tahan ittiin yakkuu, qabeenya isanii saamuu fi hidhuuf kana godhu.kanas raawwachaa jiru. Qabeenya isaanii saamamaa fi hojiirraas ari’atamaa jiru.
3ffaa, Ummata Keessatti naasuu uumuudhaan gaaffii Mirgaa uummanni keenya Kaasaa jirutti cilaatii dibuuf diraamaa kana hoofaa jiru.
Kanaafuu, uummanni keenya dhugaa kana hubatee diraamaa gareen Nafxanyaa boombii kiyyeessaa jiru kana irraa akka of eegan dhaamna.FSM irraa