Diraamaa Abbaa Jaamboo Beektuu?

Diraamaa Abbaa Jaamboo Beektuu?
Nama saba hin dagannee
kan sabnii dagateen Barreessaa Fii seenessaa dramaa ABBAA_JAAMBOO waggoota 18 oliif otuu addaan hin kutnee, sagalee RADIYOONIIN dhiheessuun baayyee jaalatamaa Fii hordoftoota sagantichaa hedduu horachuun Aartii Oromootiif gahee guddaa Bahachaa tureedha. Sabsibee Abebe Artistoonnii oromoo kan silaa badhaasa isaaf maluun barbaachuuniifii isas nuuf dhiheessuu qaban, hardha maqaadhuma isaatuu nama kaasuun hin Argine.Hardhaaf wal yaadachiisuuf maqaadhuma isaa kaaseen dhiisa.
Seenaa isaa dhaloota irraa kaasee, jiruuf baldhinaan isiniif dhiheessa.
Hangasiif nuuf iyyaafadhaa.

Miidhaksaa Abbishuu