Dinquu Dayasa:Karaa maraan Haqaaf ni dhaabbanna!

Karaa maraan Haqaaf ni dhaabbanna!


Kun FAKKEESSUMMAA jedham!!


Harmee kun haadha zarihuun Ambarbirri Birahanuuti. Qe’ee ilma isaanii fi amna ilma isanaii Salaalee Aanaa Dagam keessatti argamu irra maaltu akka gahe akkanatti dubbatu!
Nama Dhukkubsa!

AGM: Bilxigiinnaan Salaaletti Mana Oromoo Gubuu, COVID-19 Wallanuf Dawaan Abdii Kennu Argamuu