Dimbilaalatoo jedhaa Abdoo Badhaasoo Gujii Hedduu namatii tolaa

Dimbilaalatoo jedhaa Abdoo Badhaasoo Gujii
Hedduu namatii tolaa ergaa guddaa of keessaa qabaa dhageefadha hundii keessanu

Dimbilaalatoo jedhaa Abdoo Badhaasoo Gujii
Hedduu namatii tolaa ergaa guddaa of keessaa qabaa dhageefadha hundii keessanuu